Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kańkowo, Kańkowo (mazowieckie). Działki numer: 335/2, 402/2, 574, 579

Kańkowo, 07-320, Kańkowo, Małkinia Górna, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-09
Sygnatura:  GKm 84/20
Obszar działki: 1,7900 ha
Cena wywołania: 19 000 zł
Cena oszacowania: 28 500 zł
Wadium: 2 850 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki

Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3, Ostrów Mazowiecka,  07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 296440944 / fax. 296440944

Sygnatura: GKm 84/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 5,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Koziki 07-300 Ostrów Maz. , 07-320 Kańkowo, Małkinia Górna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
druga licytacja 1/2 niewydzielonej części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, należącej do dłużnika **** ******** położonych w obrębie Kańkowo, w gminie Małkinia Górna oraz z działek nr ew. 574 i 579, położonych w obrębie Koziki, w gminie Ostrów Mazowiecka, o łącznej powierzchni 1,79 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta OS1M/xxxxxxxx/2.Działka nr ew. 335/2 położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych oraz w dość bliskiej odległości od zabudowy zagrodowej. Ma kształt wąskiego i długiego pasa gruntu. W części została zadrzewiona. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp ten jest możliwy przez działkę nr ew. 402/2.Działka nr ew. 402/2 położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Ma kształt niekorzystnego sześciokąta i posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej. Działka nr ew. 574 położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych oraz w dość bliskiej odległości od zabudowy zagrodowej. Ma kształt wąskiego pasa gruntu. Została pokryta drzewostanem i posiada dostęp do drogi gruntowej. Działka nr ew. 579 położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Ma kształt wąskiego i długiego pasa gruntu. Została pokryta drzewostanem i posiada dostęp do drogi gruntowej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/xxxxxxxx/2 [NKW: OS1M/xxxxxxxx/2]. Suma oszacowania udziału 1/2 we własności nieruchomości wynosi 28 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 000,00zł.

Suma oszacowania wynosi 28 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechanowie 21 1020 1592 0000 2002 0203 2332.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300  Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mariusz Chojnicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Starogód, Starogód (mazowieckie). Działka numer: 478/25

Starogód, 05-332, Starogód, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 17 325 zł
Cena oszacowania: 23 100 zł

Grunt w miejscowości Czerwonka Włościańska, Czerwonka Włościańska (mazowieckie). Działki numer: 216, 306

Czerwonka Włościańska 49, 06-232, Czerwonka Włościańska, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 82 200 zł
Cena oszacowania: 109 600 zł

Dom w miejscowości Piaseczno, Zenona Przesmyckiego 23L (mazowieckie). Działka numer: 24/18

Zenona Przesmyckiego 23L, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 956 197 zł
Cena oszacowania: 1 274 929 zł