Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kamionna, Dolna (wielkopolskie). Działki numer: 529, 462, 286, 276

Dolna, 64-421, Kamionna, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura: GKM 35/19
Obszar działki: 7,3179 ha
Cena wywołania: 184 425 zł
Cena oszacowania: 245 900 zł
Wadium: 24 590 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: GKM 35/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Kamionna, 64-400 Międzychód, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2A/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca niezabudowane działki nr 276, 286, 462 i 529 o łącznej powierzchni 7,3179 ha położona Kamionna gmina Międzychód, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2A/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 245 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/SZAMOTUŁY 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach mieszczącym się pod adresem: Aleja 1 Maja 5a, Szamotuły, 64-500 Szamotuły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Witold Stachura

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Siedlec, Siedlec (wielkopolskie)

Siedlec, 64-212, Siedlec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 1 500 720 zł
Cena oszacowania: 2 251 070 zł

Mieszkanie w miejscowości Bródki, Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3 (wielkopolskie)

Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3, 64-310, Bródki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 139 305 zł
Cena oszacowania: 185 740 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ruszków Pierwszy, Kolska (wielkopolskie)

Kolska, 62-604, Ruszków Pierwszy, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 1 020 000 zł
Cena oszacowania: 1 530 000 zł