Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 107 (małopolskie). Działki numer: 869/3, 869/6, 869/7

Kamionka Wielka 107, 33-334, Kamionka Wielka, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura: KM 108/19
Obszar działki: 3500,00 m2
Cena wywołania: 77 148 zł
Cena oszacowania: 102 864 zł
Wadium: 10 286 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maciej Szoski

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Muszyna, 33-370 Muszyna

tel. 184718338 / fax. 184718338

Sygnatura: KM 108/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu przy ul. Dr. Juliana Smolika 1 odbędzie  się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 107,Kamionka Wielka , 33-334 Kamionka Wielka, dla której SĄD REJONOWY NOWY SĄCZ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 102 864,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 148,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 286,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 92 2490 0005 0000 4530 6445 0270.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Maciej Szoski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Siedlec, Siedlec (małopolskie). Działka numer: 275/2

Siedlec, 32-015, Siedlec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 46 000 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł

Dom w miejscowości Golkowice, Golkowice 93 (małopolskie). Działki numer: 454/1, 454/5

Golkowice 93, 30-698, Golkowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 323 250 zł
Cena oszacowania: 431 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Bobrowa 12 (małopolskie). Działka numer: 139

Bobrowa 12, 30-381, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 710 463 zł
Cena oszacowania: 947 284 zł