Dodano dnia: 2022-02-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kamieniec, Kamieniec 26 (zachodniopomorskie). Działka numer: 476

Kamieniec 26, 72-001, Kamieniec, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  GKM 76/19
Obszar działki: 0,3770 ha
Cena wywołania: 239 250 zł
Cena oszacowania: 319 000 zł
Wadium: 31 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Tomasz Stefanowski

Kancelaria Komornicza, Szafera 188 C, Szczecin ,  71-245 Szczecin

tel. 91 433 07 48 / fax. (91) 433 07 41

Sygnatura: GKM 76/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ***  położonej przy działka 476 ,Kamieniec,  72-001 Kołbaskowo, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach (adres: ul. Korczaka 13/15, Police, 72-010 Policeprowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości: Kamieniec, powiat policki, gmina Kołbaskowo, numer działki 476, o powierzchni 0,3770 HA, posiadająca założoną księgę wieczystą w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o numerze SZ2S/xxxxxxxx/5. Nieruchomość gruntowa nr 476 o powierzchni 3 770 m2. Działka jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem murowanym z cegły oraz z profili betonowych. Działka porośnięta roślinnością wysoką i niską (samosieje). Na działce znajdują się drogi z kamienia naturalnego (granitu). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem stajni folwarcznej, budynkiem gospodarczym (magazynowym), osłoną śmietnika, pozostałościami po budynku garażowym oraz pozostałościami po budynkach (m.in. mury z kamienia polnego o wysokości ok. 2,5 m). Budynek jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się część budynku z działki sąsiedniej. Z uwagi na fakt, iż część ta posiada ok. 3 m2 (wg typowych pomiarów skalowych) powierzchni zabudowy – nie stanowi obciążenia dla wycenianej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 319 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 239 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Pl. Żołnierza Polskiego  16, Szczecin, 70-551 Szczecin można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.02.2022 - 02.03.2022 00:00 - 23:59

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Stefanowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mieszkowice, Jana Pawła II 16/2 (zachodniopomorskie)

Jana Pawła II 16/2, 74-505, Mieszkowice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-23
Cena wywołania: 197 099 zł
Cena oszacowania: 295 648 zł

Mieszkanie w miejscowości Gryfino, Zygmunta Krasińskiego 149/9 (zachodniopomorskie)

Zygmunta Krasińskiego 149/9, 74-100, Gryfino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 167 850 zł
Cena oszacowania: 223 800 zł

Dom w miejscowości Szczecinek, Słoneczna 15 (zachodniopomorskie). Działka numer: 111

Słoneczna 15, 78-400, Szczecinek, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 434 000 zł
Cena oszacowania: 651 000 zł