Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kamień, Kamień (wielkopolskie). Działki numer: 266, 258/3

Kamień, 62-834, Kamień, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-26
Sygnatura:  KM 3417/19
Obszar działki: 4,8836 ha
Cena wywołania: 49 500 zł
Cena oszacowania: 66 000 zł
Wadium: 6 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Józef Kolański

Kancelaria Komornicza, Al. Wolności 17A, Kalisz,  62-800 Kalisz

tel. (062) 75 70 526 / fax. (062) 767 61 51

Sygnatura: KM 3417/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Józef Kolański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2022 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 128,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *** ***** położonej przy  ,Kamień,  62-834 Ceków Kolonia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Kalisz, 62-800 Kaliszprowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja 3/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 266 o powierzchni 3,2400 ha, grunty rolne i leśne.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 19 1020 2212 0000 5602 0079 8967.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Wolności 13, Kalisz, 62-800  Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Józef Kolański

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rogoźno, Plac Powstańców Wielkopolskich 12/6 (wielkopolskie)

Plac Powstańców Wielkopolskich 12/6, 64-610, Rogoźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 203 333 zł
Cena oszacowania: 305 000 zł

Dom w miejscowości Kuślin, Powstańców Wielkopolskich 10 (wielkopolskie). Działka numer: 285/2

Powstańców Wielkopolskich 10, 64-316, Kuślin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 98 547 zł
Cena oszacowania: 147 820 zł

Grunt w miejscowości Chłądowo, Chłądowo (wielkopolskie). Działka numer: 31/28

Chłądowo, 62-230, Chłądowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 38 250 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł