Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kaliska, Kaliska (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 248/6, 248/2

Kaliska, 87-840, Kaliska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-31
Sygnatura:  Km 809/20
Obszar działki: 0,0439 ha + 0,0965 ha
Cena wywołania: 1 536 zł
Cena oszacowania: 2 049 zł
Wadium: 205 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek,  87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: Km 809/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Kancelaria Komornika Sądowego Alberta Tomasiewicza przy Sądzie Rejonowym we Włocławku na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2022 o godz. 13:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy miejscowość Kaliska , 87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 248/6 o powierzchni 0,0439ha położonej pod adresem: 87-840 Lubień Kujawski, miejscowość Kaliska, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/3 będącej drogą dojazdową do nieruchomości WL1W/xxxxxxxx/7.

 

Suma oszacowania wynosi 2 049,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 536,75 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00.

 

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość,  w tych też  dniach można przeglądać protokół opisu i oszacowania znajdujący się w biurze  Komornika.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 

Zgodnie z art. 871kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Włocławek, Skrajna 26 (kujawsko-pomorskie)

Skrajna 26, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 157 350 zł
Cena oszacowania: 236 025 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Głowackiego 41/76 (kujawsko-pomorskie)

Głowackiego 41/76, 85-717, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 50 837 zł
Cena oszacowania: 67 783 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Inowrocław, Świętego Ducha 76 (kujawsko-pomorskie)

Świętego Ducha 76, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-02
Cena wywołania: 871 000 zł
Cena oszacowania: 1 306 500 zł