Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kałduny, Kałduny (łódzkie). Działki numer: 128, 133, 160/2, 110/3, 110/4

Kałduny, 97-400, Kałduny, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-29
Sygnatura:  Km 175/17
Obszar działki: 2,6100 ha
Cena wywołania: 110 625 zł
Cena oszacowania: 147 500 zł
Wadium: 14 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie

Marcin Włodarczyk-Działkowski

Kancelaria Komornicza, Okrzei 45, Bełchatów,  97-400 Bełchatów

tel. 44 6322621 / fax. 44 6322621

Sygnatura: Km 175/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2022 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******* ********** położonej przy  , 97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 147 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 750,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Okrzei4, Bełchatów, 97-400  Bełchatów.  

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******** ********** położonej przy  ,Kałduny,  97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 25 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 237,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 565,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Okrzei4, Bełchatów, 97-400  Bełchatów.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 74 1050 1937 1000 0022 6678 7593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Włodarczyk-Działkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wólka Jeruzalska, Wólka Jeruzalska (łódzkie). Działki numer: 42/1, 42/2

Wólka Jeruzalska, 96-111, Wólka Jeruzalska, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 138 804 zł
Cena oszacowania: 185 072 zł

Dom w miejscowości Łeszczyn, Łeszczyn 30 (łódzkie). Działki numer: 61/2, 63

Łeszczyn 30, 98-270, Łeszczyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 100 667 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł

Dom w miejscowości Zgierz, Łódzka 33 (łódzkie). Działka numer: 245

Łódzka 33, 95-100, Zgierz, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 751 425 zł
Cena oszacowania: 1 001 900 zł