Dodano dnia: 2022-02-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Kaczewo, Kaczewo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 12/1, 13/3, 13/4

Kaczewo, 88-230, Kaczewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-23
Sygnatura:  Km 115/19
Obszar działki: 6,6972 ha
Cena wywołania: 258 248 zł
Cena oszacowania: 344 330 zł
Wadium: 34 433 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie

Leszek Bończyk

Kancelaria Komornicza, Rynek 3, Radziejów,  88-200 Radziejów

tel. 542853391 / fax. 542853391

Sygnatura: Km 115/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie z siedzibą przy Brzeska 20, 88-200 Radziejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy  ,Kaczewo,  88-230 Piotrków Kuj., dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie (adres: ul. ul. Brzeska 20, Radziejów, 88-200 Radziejów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1R/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
o powierzchni 6,6972 ha, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika **** ******** na sans-serif color: black>Suma oszacowania wynosi 344 330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 247,50 zł.
 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 433,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 20 1020 5200 0000 4402 0020 9015.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Brzeska 20, Radziejów, 88-200  Radziejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Leszek Bończyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bydgoszcz, Szubińska 49 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 90/2

Szubińska 49, 85-312, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-24
Cena wywołania: 47 250 zł
Cena oszacowania: 63 000 zł

Grunt w miejscowości Dubielno, Dubielno (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 33/8

Dubielno, 86-131, Dubielno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-06
Cena wywołania: 13 205 zł
Cena oszacowania: 17 607 zł

Dom w miejscowości Paniewek, Paniewek (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 182/2

Paniewek, 87-875, Paniewek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-23
Cena wywołania: 143 400 zł
Cena oszacowania: 191 200 zł