Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jutrzyna, Jutrzyna (dolnośląskie). Działki numer: 11, 413

Jutrzyna, 57-120, Jutrzyna, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura:  KM 1109/20
Obszar działki: 1,1000 ha
Cena wywołania: 95 175 zł
Cena oszacowania: 126 900 zł
Wadium: 12 690 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie

Jan Heród

Kancelaria Komornicza, Dzierżoniowska 16B, Strzelin,  57-100 Strzelin

tel. 713923050 / fax. 713920104

Sygnatura: KM 1109/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** ** położonej przy  ,Jutrzyna,  57-120 Wiązów, dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , STRZELIN, 57-100 STRZELINprowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z 1- działki gruntu nr 11, wg studium uwarunkowań, strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej, o pow: 0,34 ha ( PsIV 0,27 ha,Br-RIII 0,07ha), na działce posadowiony słup energetyczny. 2 - działka gruntu nr 413 o powierzchni 0,76 ha ( RIIIa 0,52 ha, RIIIb 0,11ha,RIVa 0,13 ha), w części, wg studium uwarunkowań strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej

Suma oszacowania wynosi 126 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER Bank Polska S.A. 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Bolka I Świdnickiego 7, Strzelin, 57-100  Strzelin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jan Heród

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Powstania Listopadowego 4/7 (dolnośląskie)

Powstania Listopadowego 4/7, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 102 460 zł
Cena oszacowania: 153 690 zł

Grunt w miejscowości Legnica, Jaworzyńska 122 (dolnośląskie). Działka numer: 402

Jaworzyńska 124, 59-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 94 500 zł
Cena oszacowania: 126 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ząbkowice Śląskie, Powstańców Warszawy 8f (dolnośląskie)

Powstańców Warszawy 8f, 57-200, Ząbkowice Śląskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 626 700 zł
Cena oszacowania: 835 600 zł