Dodano dnia: 2021-12-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jodłowiec, Jodłowiec (łódzkie). Działki numer: 193/3, 508, 627

Jodłowiec, 98-300, Jodłowiec, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura:  KM 481/21
Obszar działki: 1,7037 ha + 0,5377 ha
Cena wywołania: 93 000 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł
Wadium: 12 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758344

Sygnatura: KM 481/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu , pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***** położonej przy  ,98-324 Wierzchlas, 98-300 Jodłowiec ,  98-300 Wieluń , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń , 98-300 Wieluń )  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/8, SR1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja : - nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiat wieluński, jednostka ewidencyjna: - Wieluń obręb Jodłowiec działki o nr 193/3 i 627 o łącznej powierzchni 1,7037 ha dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer SR1W/xxxxxxxx/8 oraz nieruchomości położonej Wierzchlas obręb Wierzchlas na działka o numerze ewidencyjnym 508 o powierzchni 0,5377ha dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wieluniu w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer SR1W/xxxxxxxx/2, będącej własnością dłużnika: Włodzimierz Kostrzewa. Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi : - dz.nr 193/3 o pow. 1,1043 ha suma oszacowania 103 700,00 zł, cena wywołania 77 775,00 zł, - dz.nr 627 o pow. 0, 5994 ha suma oszacowania 10 700,00 zł, cena wywołania 8 025,00 zł, - dz.nr 508 o pow. 0,5377 ha suma oszacowania 9 600,00 zł, cena wywołania 7 200,00 zł, łącznie suma oszacowania 124 000,00 zł, łącznie cena wywołania 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest odpowiednio: dz. 193/3 nr - 10 370,00 zł, dz. nr 627 - 1 070,00 zł, dz. nr 508 - 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP O/Wieluń 16102045640000550200402404.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bryszki, Bryszki 10 (łódzkie). Działki numer: 315, 238, 157, 408/1, 408/2

Bryszki 10, 97-340, Bryszki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 142 831 zł
Cena oszacowania: 214 246 zł

Grunt w miejscowości Kłoniszew, Kłoniszew (łódzkie). Działki numer: 89/4, 89/7

Kłoniszew, 99-232, Kłoniszew, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 23 333 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zduńska Wola, Wojska Polskiego 8B/6 (łódzkie)

Wojska Polskiego 8B/6, 98-220, Zduńska Wola, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 117 750 zł
Cena oszacowania: 157 000 zł