Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jesówka, Jesówka (mazowieckie). Działki numer: 57/3, 57/2

Jesówka, 05-500, Jesówka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-20
Sygnatura: TG Km 260/19
Obszar działki: 0,0384 ha
Cena wywołania: 79 875 zł
Cena oszacowania: 106 500 zł
Wadium: 10 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tomasz Gierała

Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 227371033 / fax. 227267555

Sygnatura: TG Km 260/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 o godz. 11:14 pod adresem: Sąd Rejonowy w Piasecznie, Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Jesówka, 05-502 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/4;WA1I/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona: Jesówka, gmina Piaseczno, nr działki 55/5 i 52/5, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/4 wraz z udziałem numer 4 w wysokości 1/4 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Jesówka, gmina Piaseczno, nr działki 57/2 i 57/3, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 106 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można złożyć również na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Gierała

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Pustola 14/33 (mazowieckie)

Pustola 14/33, 01-129, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-03-21
e-licytacja
Cena wywołania: 397 500 zł
Cena oszacowania: 530 000 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Jurija Gagarina (mazowieckie). Działka numer: 12/11

Jurija Gagarina, 00-754, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 1 969 500 zł
Cena oszacowania: 1 744 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Chmielna 106 B/5 (mazowieckie)

Chmielna 106 B/5, 00-801, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 326 625 zł
Cena oszacowania: 435 500 zł