Dodano dnia: 2022-03-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jemioły, Jemioły 9 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 127/66

Jemioły 9, 11-041, Jemioły, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura: KM 464/21
Obszar działki: 1083 m2
Cena wywołania: 657 000 zł
Cena oszacowania: 876 000 zł
Wadium: 87 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

Sygnatura: KM 464/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Jemioły 9,11, 11-041 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
* Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 127/66 zabudowaną dwoma budynkami handlowo- usługowymi z częścią mieszkalną stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. * Położenie – adres: Olsztyn, ul. Jemioły 9 i 11, obręb nr 155, działka nr 127/66 o powierzchni 1083 m2. * Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania 2092-12-29; sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. * właściciel: gmina Olsztyn; użytkownik wieczysty:Joanna Żuk Góralczyk

Suma oszacowania wynosi 876 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 657 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gronowo, Gronowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 171/5

Gronowo, 11-700, Gronowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 250 933 zł
Cena oszacowania: 376 400 zł

Grunt w miejscowości Skajboty, Skajboty (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 368/3

Skajboty, 11-010, Skajboty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 35 760 zł
Cena oszacowania: 47 680 zł

Grunt w miejscowości Wozławki, Wozławki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 234/4

Wozławki, 11-230, Wozławki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 188 790 zł
Cena oszacowania: 251 720 zł