Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Józefa Piłsudskiego 43 (dolnośląskie). Działka numer: 42/10

Józefa Piłsudskiego 43, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-01
Sygnatura:  KM 5436/20
Obszar działki: 0,0126 ha
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł
Wadium: 10 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7, Jelenia Góra,  58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 5436/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2022 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 121,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest *** **** położonego przy Piłsudskiego 43, 58-500 Jelenia Góra, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góraprowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowiący działkę gruntu nr ew. 49/10 o powierzchni 0,0126 ha zabudowanej budynkiem usługowym stanowiącym odrębny przedmiot własności, a posadowionym na tym gruncie. Budynek usługowy o powierzchni użytkowej 40,17 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z płaskim dachem, składający się z pomieszczenia typu sala, korytarza, kuchni, łazienki z WC. Nieruchomość gruntowa położona jest w Jeleniej Górze przy ulicy Piłsudskiego nr 43, gmina Jelenia Góra, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr: JG1J/xxxxxxxx/9. Uwaga w dziale III ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe - bezterminowe i nieodpłatne prawo przejścia i przejazdu przez działkę nr 42/6 objętą KW 64328 na rzecz każdoczesnego właściciela lub wieczystego użytkownika działki nr 42/7.

Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra, 58-500  Jelenia Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Karola Miarki (dolnośląskie). Działki numer: 514/19, 515/44, 515/73, 515/84, 515/83, 515/71, 515/77, 515/74, 515/82

Karola Miarki, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 1 555 500 zł
Cena oszacowania: 2 074 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wiejska 30/4 (dolnośląskie)

Wiejska 30/4, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 147 333 zł
Cena oszacowania: 221 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Malinnik 22/19 (dolnośląskie)

Malinnik 22/19, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 161 067 zł
Cena oszacowania: 241 600 zł