Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Działkowicza 12 (dolnośląskie). Działka numer: 110

Działkowicza 12, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Sygnatura:  GKM 143/19
Obszar działki: 0,0824 ha
Cena wywołania: 213 262 zł
Cena oszacowania: 284 350 zł
Wadium: 28 435 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7, Jelenia Góra,  58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: GKM 143/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 118,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy Działkowicza 12, 58-500 Jelenia Góra, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góraprowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0824 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, położona w Jeleniej Górze na działce nr ew. 110, obręb 0060, przy ulicy Działkowicza nr 12. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta JG1J/xxxxxxxx/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 284 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 262,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra, 58-500  Jelenia Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wiejska 30/2 (dolnośląskie)

Wiejska 30/2, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 37 000 zł
Cena oszacowania: 55 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Łąkowa 6/4 (dolnośląskie)

Łąkowa 6/4, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 67 890 zł
Cena oszacowania: 90 520 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jelenia Góra, 1 Maja 58/10 (dolnośląskie)

1 Maja 58/10, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 304 766 zł
Cena oszacowania: 406 356 zł