Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jędrychówko, Jędrychówko (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 29/7, 29/8

Jędrychówko, 14-300, Jędrychówko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-28
Sygnatura: KM 3244/18
Obszar działki: 2,0900 ha
Cena wywołania: 38 400 zł
Cena oszacowania: 51 200 zł
Wadium: 5 120 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: KM 3244/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                          

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-04-2022r., o godz.14:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się ponownie pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: Jędrychówko, gm.Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL2O/xxxxxxxx/3
-działki gruntu nr:
-29/7 o pow. 2,0699 ha ( klasa gruntu: RIIIb, RIVa, RV, ŁIV, ŁV,PsIV, W),
-29/8 o pow. 0,0201 ha ( klasa gruntu: W),
Działka nr 29/8 położona pomiędzy rzeką Drela i dz. nr 29/7, jako wąski pasek gruntu przylegający do rzeki. Dojazd do działek nr 29/7 i 29/8 możliwy jedynie przez działki sąsiednie na zasadzie służebności, brak dostępu do drogi publicznej. Dz.nr 29/7 i 29/8 sprzedawane łącznie. 
Suma oszacowania dz. nr 29/7 i 29/8 wynosi 51 200,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    38 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 120,00zł.
Rękojmia powinna być złożona do dnia 27 kwietnia 2022r. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 27 kwietnia 2021r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

 

 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Robotnicza 12/3 (warmińsko-mazurskie)

Robotnicza 12/3, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 54 125 zł
Cena oszacowania: 72 167 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Frombork, Zielona (warmińsko-mazurskie)

Zielona, 14-530, Frombork, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 204 750 zł
Cena oszacowania: 273 000 zł

Dom w miejscowości Popioły, Popioły 31 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 276/1

Popioły 31, 11-606, Popioły, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 275 700 zł
Cena oszacowania: 367 600 zł