Dodano dnia: 2021-12-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jęczydół, Brytyjska (zachodniopomorskie). Działki numer: 1497/143, 1497/283, 1497/305

Brytyjska, 73-108, Jęczydół, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-13
Obszar działki: 0,0649 ha
Cena wywołania: 67 333 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł
Wadium: 10 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ1T/xxxxxxxx/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Michał Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13 stycznia 2022r. o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8, w sali nr 222

odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej 

położonej: 73-108 Kobylanka, Osiedle Europejskie, Morzyczyn, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/xxxxxxxx/6. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana i składa się z działek o nr ewidencyjnych 1497/143 - pow. 42 m.kw., 1497/283 - pow. 572 m.kw., 1497/305  - pow. 35 m.kw., łącznie 649 m.kw., czyli 0,0649 ha. 
Działka gruntu nr 1497/143 stanowi grunty orne i dwie działki 1497/283 i 1497/305 stanowią tereny przemysłowe z ustanowionymi służebnościami przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.
Nieruchomość należy do dłużnika: Domy nad Miedwiem Domy na Wybrzeżu Sp. z o.o. Sp. K.
Suma oszacowania wynosi 101 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A. 12 10902806 0000 0001 1123 5980 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.
Przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszych niż 0,3 ha.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz na tydzień przed przeglądać w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pozostanie w mocy służebność przesyłu wpisana na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.

 

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Ognica, Ognica (zachodniopomorskie). Działka numer: 57

Ognica, 73-130, Ognica, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-12
Cena wywołania: 17 400 zł
Cena oszacowania: 23 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Świdwin, Generała brygady Jacka Bartoszcze 1/5 (zachodniopomorskie)

Generała brygady Jacka Bartoszcze 1/5, 78-300, Świdwin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-08
Cena wywołania: 184 950 zł
Cena oszacowania: 246 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Świdwin, Katowicka (zachodniopomorskie)

Katowicka, 78-300, Świdwin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-07-30
Cena wywołania: 247 500 zł
Cena oszacowania: 330 000 zł