Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jazowa, Jazowa (pomorskie). Działki numer: 77/1, 76/1, 76/2, 112/2, 112/4, 104/2, 104/4

Jazowa, 82-100, Jazowa, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-04-29
Sygnatura:  Km 2048/18
Obszar działki: 20,6182 ha
Cena wywołania: 978 225 zł
Cena oszacowania: 1 304 300 zł
Wadium: 130 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14, Nowy Dwór Gdański,  82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

Sygnatura: Km 2048/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy Jazowa , 82-100 Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim (adres: ul. ul. Warszawska 28, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2M/xxxxxxxx/4.

 

Suma oszacowania wynosi 1 304 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 978 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 430,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy O/N.D.G. 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Biernacki

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Studzienice, Wczasowa 9 (pomorskie). Działka numer: 332/1

Wczasowa 9, 77-100, Studzienice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 586 953 zł
Cena oszacowania: 782 604 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Smęgorzyńska 24 (pomorskie). Działka numer: 53/11

Smęgorzyńska 24, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 403 333 zł
Cena oszacowania: 605 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Generała Stanisława Skalskiego (pomorskie)

Generała Stanisława Skalskiego, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 88 608 zł
Cena oszacowania: 132 912 zł