Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jaworzno, ul. Kolejarzy (śląskie). Działki numer: 16/2, 16/33

Jaworzno, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-24
Obszar działki: 0,0326 ha
Cena wywołania: 16 664 zł
Cena oszacowania: 22 218 zł
Wadium: 2 222 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Sebastian Makarucha zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.03.2022r. o godz 9:00  w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Jaworznie odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste (1U-tereny zabudowy usługowej).
 położonej w  Jaworznie,  nr działki 16/2 i 16/33 w obrębie ewidencyjnym nr 15.
w użytkowaniu wieczystym dłużnika:
Storen Sp. z o.o. w Chorzowie 
ul. Opolska 17-19/215
40-084 Katowice
mającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworznie nr KA1J/xxxxxxxx/0. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 22 218,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 16 663,50 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Asesor komorniczy                                  Komornik Sądowy
    Ilona Towścik                                                            Sebastian Makarucha

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Józefa Poniatowskiego 20/6 (śląskie)

Józefa Poniatowskiego 20/6, 43-602, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 44 733 zł
Cena oszacowania: 67 100 zł

Grunt w miejscowości Jaworzno, Wielki Dół (śląskie). Działki numer: 676, 675

Wielki Dół, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 21 595 zł
Cena oszacowania: 43 190 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jaworzno, Kapitana Karola Pniaka 2 (śląskie)

Kapitana Karola Pniaka 2, 43-602, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 4 104 000 zł
Cena oszacowania: 6 156 000 zł