Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jaworzno, Chodkiewicza 24 (śląskie). Działka numer: 554

Chodkiewicza 24, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-27
Sygnatura: Km 539/17
Obszar działki: 0,0594 ha
Cena wywołania: 228 525 zł
Cena oszacowania: 304 700 zł
Wadium: 30 470 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Waldemar Winnicki

Kancelaria Komornicza, Inwalidów Wojennych 10, Jaworzno, 43-600 Jaworzno

tel. 32 225 16 99 / fax.

Sygnatura: Km 539/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 1,  w sprawie prowadzonej przeciwko dłużniko **** ******** położonej przy Chodkiewicza 24, 43-600 Jaworzno, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana w Jaworznie, obręb geodezyjny 18-C, składa się z jednej działki gruntu oznaczonej nr 554 o powierzchni 594 m2. Jako sposób korzystania wpisana jest parcela budowlana. Budynek wzniesiony w 2001 roku, powierzchnia użytkowa 117,65m2, garaż o powierzchni 31,60 m2. Budynek piętrowy, wolnostojący. Ze względu na stan prawny nieruchomości oszacowaniu podlegała jedynie część budynku która została wzniesiona na działce o nr ewid. 554. Oznacza to iż w/w część domu nie posiada wejścia przez drzwi - dostęp jedynie przez okno balkonowe. Brak w szacowanej części budynku schodów łączących parter z poddaszem. Powierzchnia garażu nie jest zaliczana do powierzchni użytkowej. Dodatkowo pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,65 m2 nie jest skomunikowane z resztą domu -posiada odrębne wejście.

Suma oszacowania wynosi 304 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 228 525,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 85102025280000010203302882.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie mieszczącym się pod adresem: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Waldemar Winnicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Jaworzno, Wielki Dół (śląskie). Działki numer: 676, 675

Wielki Dół, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 21 595 zł
Cena oszacowania: 43 190 zł