Dodano dnia: 2022-01-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jastrzębie-Zdrój,, Dubielec (śląskie). Działka numer: 2547/344

Dubielec, 44-335, Jastrzębie-Zdrój,, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-25
Sygnatura:  KM 1781/20
Obszar działki: 1,8799 ha
Cena wywołania: 249 600 zł
Cena oszacowania: 374 400 zł
Wadium: 37 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Przemysław Leśny

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 2, Jastrzębie-Zdrój,  44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 435 60 13 / fax. 32 435 60 13

Sygnatura: KM 1781/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój 155,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* ************* położonej przy  ,Dubielec,  44-330 Jastrzębie-Zdrój, dla której SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
jednostka ewidencyjna - Jastrzębie-Zdrój, obręb ewidencyjny - 0007 Jastrzębie-Zdrój, arkusz -2, nr działki - 2547/344, rodzaj użytku dr 231 m2, Lzr/RIVb 1724 m2, Lzr/RV 9610 m2, RIVb 3914 m2, Tr 3320 m2, powierzchnia 18799m2 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój działka nr 2547/344 znajduje się w strefach oznaczonych symbolami: 38 MNU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (powierzchnia strefy 38 MNU 12012 m2) 25 ZR- teren zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym (powierzchnia strefy 6386 m 2) 69KDD - teren ulic i dróg zbiorczych 122 KDX - publiczne ciągi pieszo jezdne o obniżonych parametrach technicznych ( powierzchnia łączna stref 69KDD i 122 KDX wynosi 401m 2) Zgodnie z art z art 4 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dz. U 2003 nr 64 poz 592 ze zmianami) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 374 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 249 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Staszica 3, Jastrzębie-Zdrój, 44-330  Jastrzębie-Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Leśny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zabrze, Bytomska 123/6 (śląskie)

Bytomska 123/6, 41-800, Zabrze, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 126 225 zł
Cena oszacowania: 168 300 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Mysłowice, Oświęcimska 54 (śląskie)

Oświęcimska 54, 41-412, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
e-licytacja
Cena wywołania: 377 707 zł
Cena oszacowania: 503 609 zł

Mieszkanie w miejscowości Mysłowice, Wielka Skotnica 5a/3 (śląskie)

Wielka Skotnica 5a/3, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 122 411 zł
Cena oszacowania: 183 616 zł