Dodano dnia: 2023-11-09

Grunt w miejscowości Jasień, Jasień (mazowieckie). Działka numer: 154

Jasień, 08-307, Jasień, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-18
Sygnatura: KM 2033/22
Obszar działki: 0,39 ha
Cena wywołania: 5 819 zł
Cena oszacowania: 7 759 zł
Wadium: 776 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza,  Piłsudskiego 10,  Sokołów Podlaski,   08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 23 33 / fax. 25 781 23 33

Sygnatura: KM 2033/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2033/22 w dniu 18-01-2024 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest *****  położonej przy  ,Jasień, Rogów,  08-307 Repki, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział 8/20 w działce leśnej nr 154 o pow. 0,39 ha w Jasieniu gm. Repki nr KW SI1P/xxxxxxxx/4

Suma oszacowania wynosi 7 759,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 819,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 775,90 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3, 08-300  Sokołów Podlaski. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

- nieruchomości, której  właścicielem jest ****

  położonej przy  ,Jasień, Rogów,  08-307 Repki, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział 8/20 w działce leśnej nr 89 o pow. 0,33 ha w Jasieniu gm. Repki nr KW SI1P/xxxxxxxx/4

Suma oszacowania wynosi 5 886,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 414,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 588,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3, 08-300  Sokołów Podlaski. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Laura Pietrasiak vel Olszewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Marki, Tuwima 8/8 (mazowieckie)

Tuwima 8/8, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 409 200 zł
Cena oszacowania: 545 600 zł

Dom w miejscowości Ząbki, 3 Maja 4 (mazowieckie). Działka numer: 7/1

3 Maja 4, 05-091, Ząbki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 753 000 zł
Cena oszacowania: 1 004 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207 (mazowieckie)

Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207, 00-710, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 236 160 zł
Cena oszacowania: 256 000 zł