Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Janowice Poduszowskie, Janowice Poduszowskie (świętokrzyskie). Działka numer: 482

Janowice Poduszowskie, 28-114, Janowice Poduszowskie, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura:  Km 648/18
Obszar działki: 0,5300 ha
Cena wywołania: 4 580 zł
Cena oszacowania: 6 870 zł
Wadium: 687 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: Km 648/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Paweł Masalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ******** położonej przy  ,Falki,  28-114 Gnojno, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci działki numer 482 obrębu 0003 Falki, gmina Gnojno, o powierzchni 0,5300 ha. jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona na cele rolne. Dojazd do działki realizowany jest za pośrednictwem drogi utwardzonej tj : działki numer 625. Działka składa się z gruntów ornych RIV b o powierzchni 0,5300 ha. Kształt działki - długi wąski prostokątny. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji

Suma oszacowania wynosi 6 870,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 687,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 49 8517 0007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Masalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Iwaniska, Iwaniska (świętokrzyskie)

Iwaniska, 27-570, Iwaniska, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 204 000 zł
Cena oszacowania: 272 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Końskie, Młyńska (świętokrzyskie)

Młyńska, 26-201, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 401 579 zł
Cena oszacowania: 2 102 368 zł

Dom w miejscowości Staszów, Opatowska 76 (świętokrzyskie). Działki numer: 586, 809/2

Opatowska 76, 28-200, Staszów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 71 111 zł
Cena oszacowania: 106 667 zł