Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jakunówko, Jakunówko (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 315, 220, 272, 304, 31

Jakunówko, 11-610, Jakunówko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  Km 36/21
Obszar działki: 8,9300 ha
Cena wywołania: 162 525 zł
Cena oszacowania: 216 700 zł
Wadium: 21 670 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Agata Kowalewska

Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2, Węgorzewo,  11-600 Węgorzewo

tel. 874273227 / fax. 874273227

Sygnatura: Km 36/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** ***** położonej przy Jakunówko , 11-612 Kruklanki, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko (adres: ul. ul.3-Go Maja 2, Węgorzewo, 11-600 Węgorzewo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Ol2G/00021754/5.

Suma oszacowania wynosi 216 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500  Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agata Kowalewska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Osieka, Osieka (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 252, 251

Osieka, 11-200, Osieka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 226 667 zł
Cena oszacowania: 340 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Osieka, Osieka 34 (warmińsko-mazurskie)

Osieka 34, 11-200, Osieka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 829 500 zł
Cena oszacowania: 1 106 000 zł

Grunt w miejscowości Miłomłyn, Miłomłyn (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 65/24, 65/25

Miłomłyn, 14-140, Miłomłyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 846 zł
Cena oszacowania: 2 769 zł