Dodano dnia: 2022-02-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jaglisko, Jaglisko (zachodniopomorskie). Działka numer: 65/8

Jaglisko, 73-240, Jaglisko Bierzwnik, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  Km 1395/20
Obszar działki: 17,1300 ha
Cena wywołania: 354 750 zł
Cena oszacowania: 473 000 zł
Wadium: 47 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Monika Sawicka-Kostiuczuk

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11, Choszczno,  73-200 Choszczno

tel. 691743322 / fax. 957174050

Sygnatura: Km 1395/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ****** położonej przy ul. , 73-240 Jaglisko, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1C/00014105/4.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200  Choszczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Sawicka-Kostiuczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowogard, 15 Lutego 15/1 (zachodniopomorskie)

15 Lutego 15/1, 72-200, Nowogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-05
e-licytacja
Cena wywołania: 89 100 zł
Cena oszacowania: 118 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Barzkowice, Barzkowice 42B/5 (zachodniopomorskie)

Barzkowice 42B/5, 73-134, Barzkowice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 126 667 zł
Cena oszacowania: 190 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Księżnej Anastazji 12/4 (zachodniopomorskie)

Księżnej Anastazji 12/4, 71-670, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-05
Cena wywołania: 282 900 zł
Cena oszacowania: 377 200 zł