Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jabłonowo, Jabłonowo (zachodniopomorskie). Działka numer: 375

Jabłonowo, 78-650, Jabłonowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-06
Sygnatura:  GKm 84/20
Obszar działki: 0,0620 ha
Cena wywołania: 17 775 zł
Cena oszacowania: 23 700 zł
Wadium: 2 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza, Kościelna 2, Wałcz,  78-600 Wałcz

tel. 672509256 / fax. 672509256

Sygnatura: GKm 84/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu, ul.Sądowa 2, 78-600 Wałcz, pokój 203,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy Jabłonkowo ,Jabłonkowo,  78-650 Mirosławiec, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 2, WAŁCZ, 78-600 Wałcz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 23 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 1 O. w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Sądowa  2, Wałcz, 78-600 Wałcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
17.05.2022 11:00 - 11:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Wołodkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości gm. Wałcz, Rutwica (zachodniopomorskie). Działka numer: 3/39

Rutwica, 78-600, gm. Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-04
Cena wywołania: 3 569 zł
Cena oszacowania: 4 758 zł

Grunt w miejscowości Rydzewo, Rydzewo (zachodniopomorskie). Działka numer: 443/12

Rydzewo, 78-504, Rydzewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 37 463 zł
Cena oszacowania: 49 950 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Białogard, Gdyńska (zachodniopomorskie)

Gdyńska, 78-200, Białogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 866 667 zł
Cena oszacowania: 1 300 000 zł