Dodano dnia: 2021-11-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Jabłonka, Jabłonka (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 250, 251, 252, 423/2

Jabłonka, 13-100, Jabłonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-17
Sygnatura:  Km 2678/19
Obszar działki: 1,4876 ha
Cena wywołania: 35 148 zł
Cena oszacowania: 46 864 zł
Wadium: 4 687 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Daniel Leszek Domarecki

Kancelaria Komornicza, Ogrodowa 8, Nidzica,  13-100 Nidzica

tel. 895236726 / fax. 

Sygnatura: Km 2678/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nidzicy Daniel Leszek Domarecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2021 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nidzicy z siedzibą przy Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, pokój 12,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  ,Jabłonka,  13-100 Nidzica, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 15, Nidzica, 13-100 Nidzica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej położonej w  obrębie ewidencyjnym Jabłonki, gmina Nidzica w powiecie nidzickim, stanowiącej działki o nr 423/2, 250, 251 i 252 położone w miejscowości Wikno o łącznej powierzchni 1,4876 ha dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1N/xxxxxxxx/6. Jednocześnie, Komornik Sądowy informuje, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym na licytacje do budynku Sądu zostaną wpuszczone osoby będące uczestnikami postępowania egzekucyjnego tj. wierzyciel, dłużnik, **** ******** h pełnomocnicy oraz osoby, które wpłaciły wadium. W związku z tym zobowiązani są do okazania ochronie Sądu dokumentu tożsamości, pełnomocnictwa lub potwierdzenia przelewu wadium. Dokumenty te zostaną zeryfikowane przez ochronę Sądu w oparciu o informacje podane przez Komornika Sądowego.

Suma oszacowania wynosi 46 864,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 148,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 686,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 21102036130000600201152156.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, **** ******** h małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Nidzica, 13-100  Nidzica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Daniel Leszek Domarecki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Szczurkowo, Szczurkowo (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 119/1, 139/1, 138/1, 154/1

Szczurkowo, 11-210, Szczurkowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 182 250 zł
Cena oszacowania: 243 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Robotnicza 244/36 (warmińsko-mazurskie)

Robotnicza 244/36, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 327 000 zł
Cena oszacowania: 436 000 zł

Grunt w miejscowości Miłomłyn, Pasłęcka 29 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 65/17, 65/20, 65/22, 65/23, 65/26, 65/27

Pasłęcka 29, 14-140, Miłomłyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 221 588 zł
Cena oszacowania: 332 382 zł