Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Izdebki, Izdebki (podkarpackie). Działki numer: 58, 51/1, 155, 158, 159, 162, 163, 164, 166

Izdebki, 36-203, Izdebki, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-05
Sygnatura: KMS 107/19
Obszar działki: 2,8100 ha
Cena wywołania: 36 313 zł
Cena oszacowania: 64 607 zł
Wadium: 6 461 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Anetta Paszkowska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 2, Brzozów, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 61 / fax. 13 43 418 61

Sygnatura: KMS 107/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska Kancelaria Komornicza nr I w Brzozowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2022 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 10, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 51/1 położona jest na terenach rolnych, część działki około 3/4 pokryte jest wysoką trawą pozostały terem działki samosiewem drzew i krzewów. Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych, rolnych zadrzewionych i zakrzewionych i leśnych, kształt działki w formie wielokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty orne, klasa bonitacji RV, powierzchnia użytkowa 0,60 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,60 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, w związku z powyższym przyjęto dane z ewidencji.

Suma oszacowania wynosi 14 007,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 338,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,70 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 58 położona jest na terenach leśnych z drzewostanem w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych zadrzewionych i zakrzewionych i leśnych, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: lasy, klasa bonitacji LsV, powierzchnia użytkowa: 0,27 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,27 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 10 269,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 846,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 026,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 155 położona jest na terenach leśnych z drzewostanem w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych zadrzewionych i zakrzewionych i leśnych, kształt działki zbliżony do rombu, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: lasy, klasa bonitacji LsV, powierzchnia użytkowa: 0,20 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,20 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 12 086,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 057,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 208,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 158 położona jest na terenach rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, działka pokryta samosiewami drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych zadrzewionych i zakrzewionych i leśnych, kształt działki zbliżony prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, klasa bonitacji Lzr-RV, powierzchnia użytkowa: 0,14 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,14 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 5 291,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 527,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 529,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 159 położona jest na terenach rolnych, działka pokryta wysoką trawą w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty orne, klasa bonitacji RV, powierzchnia użytkowa: 0,17 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,17 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, w związku z powyższym przyjęto dane z ewidencji.

Suma oszacowania wynosi 3 689,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 459,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 368,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 162 położona jest na terenach rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, działka pokryta samosiewami drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, kasa bonitacji Lzr-RV, powierzchnia użytkowa: 0,27 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,27 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, w związku z powyższym przyjęto dane z ewidencji.

Suma oszacowania wynosi 6 175,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 116,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 617,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 163 położona jest na terenach rolnych, działka pokryta wysoką trawą w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty orne, klasa bonitacji RV, powierzchnia użytkowa: 0,20 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,20 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości.

Suma oszacowania wynosi 4 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 893,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 434,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 164 położona jest na terenach rolnych, działka pokryta wysoką trawą w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, brak drogi dojazdowej, kształt działki zbliżony do prostokąt stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty orne, klasa bonitacji RV, powierzchnia użytkowa: 0,21 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa: 0,21 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, w związku z powyższym przyjęto dane z ewidencji.

Suma oszacowania wynosi 4 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 940,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 441,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Izdebki , 36-203 Izdebki, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Działka ew. nr 166 położona jest na terenach rolnych, działka pokryta wysoką trawą w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolnych i rolnych zadrzewionych i zakrzewionych, kształt działki zbliżony do prostokąta, stanowi wg rejestru gruntów następujące rodzaje użytków rolnych: grunty orne, klasa bonitacji RIVb, powierzchnia użytkowa: 0,01 ha, grunty orne, klasa bonitacji RV, powierzchnia użytkowa: 0,19 ha. Łącznie powierzchnia użytkowa 0,20 ha. Położenie działki średnie w strefie brzeżnej miejscowości. Wpisy zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, w związku z powyższym przyjęto dane z ewidencji.

Suma oszacowania wynosi 4 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 893,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 434,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Krośnie 62 1240 2311 1111 0010 9625 4737.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 977 kpc). Licytanci w przypadku nabywania licytowanej nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową powinni posiadać odpis skróconego aktu małżeństwa. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

 

Komornik Sądowy

Anetta Paszkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jedlicze, Romualda Traugutta 2/7 (podkarpackie)

Romualda Traugutta 2/7, 38-460, Jedlicze, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 123 000 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Stanisława Mikołajczyka 16/126 (podkarpackie)

Stanisława Mikołajczyka 16/126, 35-209, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 244 448 zł
Cena oszacowania: 325 931 zł

Grunt w miejscowości Bratkowice, Bratkowice (podkarpackie). Działka numer: 1358

Bratkowice, 36-055, Bratkowice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-15
e-licytacja
Cena wywołania: 19 908 zł
Cena oszacowania: 26 544 zł