Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Huta Szklana, Huta Szklana (świętokrzyskie). Działki numer: 265/5, 265/9

Huta Szklana, 26-004, Huta Szklana, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-15
Obszar działki: 0,4868 ha
Cena wywołania: 77 427 zł
Cena oszacowania: 103 236 zł
Wadium: 10 324 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy                                                                                                                                                                                                                                Kielce, dnia  15-02-2022

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Emilia Bartosik

Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach

25-312 Kielce ul. Warszawska 30/13

tel. 41 343 27 93 / kom.533 087 631  e-mail: kielce.bartosik@komornik.pl

GKm 35/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KI1L/xxxxxxxx/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik, Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach na podstawie art. 1013(6) kpc w zw. z art. 867(1)1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022r. o godz.10:00 w kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy SR w Kielcach Emilii Bartosik w Kielcach przy ul. Warszawskiej 30/13, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Huta Podłysica w gminie Bieliny dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą o nr kw KI1L/xxxxxxxx/3

Suma oszacowania wynosi 103.236,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.427,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.323,60zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (złożenie następuje w chwili wpływu środków na rachunek komornika).

Rękojmię należy uiścić  na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia PP 29124044161111001051999909

Zgodnie z przepisem art.867(2) kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                               Komornik Sądowy

                                                                                                                                            Emilia Bartosik

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sandomierz, Romana Koseły 8/8 (świętokrzyskie)

Romana Koseły 8/8, 27-600, Sandomierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-18
e-licytacja
Cena wywołania: 181 245 zł
Cena oszacowania: 241 660 zł

Grunt w miejscowości Skarżysko-Kamienna, 1 Maja 20B (świętokrzyskie). Działka numer: 90/1

1 Maja 20B, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-20
Cena wywołania: 17 548 zł
Cena oszacowania: 26 322 zł

Grunt w miejscowości Brzozowa, Psary Wieś, Brzozowa, Psary Wieś (świętokrzyskie). Działki numer: 714, 732, 156, 316, 328, 1976

Brzozowa, Psary Wieś, 29-145, Brzozowa, Psary Wieś, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-29
e-licytacja
Cena wywołania: 2 179 zł
Cena oszacowania: 14 482 zł