Dodano dnia: 2021-12-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Huta Chodecka, Huta Chodecka 20 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 2/17

Huta Chodecka 20, 87-860, Huta Chodecka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-15
Sygnatura: Km 1567/17
Obszar działki: 1,3456 ha
Cena wywołania: 9 333 zł
Cena oszacowania: 14 000 zł
Wadium: 1 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Albert Tomasiewicz

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21 A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 544110582 / fax. 544110818

Sygnatura: Km 1567/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Albert Tomasiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 148, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Huta Chodecka ,gm.Chodecz, 87-860 Chodecz, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 8/128 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w prawie użytkowania wieczystego stanowiącej działkę o nr 2/17 o pow. 1,3456 ha

Suma oszacowania wynosi 14 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 400,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto kancelarii  komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 59 1540 1069 2001 8726 7894 0001 albo złożona  w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 . 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją można przeglądać protokół opisu i oszacowania znajdujący się w Sądzie Rejonowym we Włoclawku Wydz. I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Albert Tomasiewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Morska 4/180 (kujawsko-pomorskie)

Morska 4/180, 85-722, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-01
Cena wywołania: 257 850 zł
Cena oszacowania: 343 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Brudzyń, Brudzyń 21/3 (kujawsko-pomorskie)

Brudzyń 21/3, 88-430, Brudzyń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-09
Cena wywołania: 97 333 zł
Cena oszacowania: 146 000 zł

Dom w miejscowości Brzoza, Jastrzębia 7 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 830

Jastrzębia 7, 86-061, Brzoza, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 1 121 467 zł
Cena oszacowania: 1 682 200 zł