Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Hipolitów, Hipolitów (mazowieckie). Działka numer: 67/2

Hipolitów, 96-315, Hipolitów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura:  Km 1461/19
Obszar działki: 24 169,0000 m2
Cena wywołania: 113 550 zł
Cena oszacowania: 151 400 zł
Wadium: 15 140 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Adam Derda

Kancelaria Komornicza, Okrzei 19, Żyrardów,  96-300 Żyrardów

tel. 46 819 19 44 / fax. 46 819 18 34

Sygnatura: Km 1461/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda  na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  ,Hipolitów,  96-315 Wiskitki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Radziejowska 1/5, Żyrardów, 96-300 Żyrardów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/xxxxxxxx/3.

 

Suma oszacowania wynosi 151 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 140,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BRE O. Bankowości Detalicznej 18 1140 2017 0000 4502 1293 9397 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Derda

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Izabelin, Pietkiewicza 35 (mazowieckie). Działka numer: 82/15

Pietkiewicza 35, 05-080, Izabelin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 1 153 600 zł
Cena oszacowania: 1 730 400 zł

Dom w miejscowości Józefów, Tadeusza Kościuszki 11 (mazowieckie). Działka numer: 138

Tadeusza Kościuszki 11, 05-420, Józefów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-31
e-licytacja
Cena wywołania: 268 000 zł
Cena oszacowania: 402 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Żwirki i Wigury 43/46 (mazowieckie)

Żwirki i Wigury 43/46, 02-091, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
e-licytacja
Cena wywołania: 279 360 zł
Cena oszacowania: 372 480 zł