Dodano dnia: 2022-02-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gubin, Koperno 3 (lubuskie). Działki numer: 66/1, 122, 57, 59/2, 55/1, 54/1, 65/4

Koperno 3, 66-620, Gubin, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura:  Kmp 6/21
Obszar działki: 13,0800 ha
Cena wywołania: 9 225 zł
Cena oszacowania: 12 300 zł
Wadium: 1 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

Magdalena Ratiuk

Kancelaria Komornicza, Poznańska 9, Krosno Odrzańskie,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 068 359 05 25 / fax. 068 359 05 25

Sygnatura: Kmp 6/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy Piastów 10 L, 66-600 Krosno Odrzańskie,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Koperno 3, 66-620 Gubin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piastowska 16, Gubin, 66-620 Gubin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 12 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP/Zielona Góra 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piastów 10 L, Krosno Odrzańskie, 66-600  Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Ratiuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Studzieniec, Studzieniec (lubuskie)

Studzieniec, 67-128, Studzieniec, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 443 250 zł
Cena oszacowania: 591 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gozdnica, Plac Wolności 11/5 (lubuskie)

Plac Wolności 11/5, 68-130, Gozdnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 20 000 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Tomaszowo, Akacjowa 18/11 (lubuskie)

Akacjowa 18/11, 68-114, Tomaszowo, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 91 403 zł
Cena oszacowania: 137 104 zł