Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grzymała, Grzymała (świętokrzyskie). Działka numer: 102

Grzymała, 28-142, Grzymała, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-25
Sygnatura:  Km 52/18
Obszar działki: 1,7900 ha
Cena wywołania: 23 806 zł
Cena oszacowania: 35 709 zł
Wadium: 3 571 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: Km 52/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Paweł Masalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, pokój 3,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Grzymała,  28-142 Tuczępy, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
działka numer 102 o pow. 1,7900 ha. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji.

Suma oszacowania wynosi 35 709,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 806,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 570,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 49 8517 0007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Masalski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stąporków, Konecka 2 (świętokrzyskie). Działka numer: 752

Konecka 2, 26-220, Stąporków, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Busko-Zdrój, Tadeusza Kościuszki 60/ lokal nr 4, 22 (świętokrzyskie)

Tadeusza Kościuszki 60/ lokal nr 4, 22, 28-100, Busko-Zdrój, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 569 333 zł
Cena oszacowania: 854 000 zł

Dom w miejscowości Sosnowiec, Sosnowiec 23 (świętokrzyskie). Działki numer: 483/2, 483/1

Sosnowiec 23, 28-340, Sosnowiec, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 238 533 zł
Cena oszacowania: 357 800 zł