Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gratówki, Gratówki (świętokrzyskie). Działki numer: 303/2, 303/4, 65/7, 65/9

Gratówki, 28-350, Gratówki, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Sygnatura: KM 98/11 i inne
Obszar działki: 3,4400 ha
Cena wywołania: 98 715 zł
Cena oszacowania: 148 073 zł
Wadium: 14 808 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

Sygnatura: KM 98/11 i inne

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Węgrzynów, 28-350 Słupia Jędrzejowska, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
II. Nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny , budynek gospodarczy , na nieruchomości znajduje się szambo , część siedliskowa nieruchomości jest częściowo ogrodzona , teren wyposażony w energię elektryczną ) stanowiącej własność Bogdana Rojek , położonej w miejscowości Węgrzynów , gm. Słupia Jędrzejowska , w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie oznaczona numerem ewidencyjnym: 65/9 , Obręb 04 - Węgrzynów o łącznej powierzchni 0,4000 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 148 073,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 715,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 807,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. O/Jędrzejów 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Wojciechowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Końskie, Akacjowa 42 (świętokrzyskie). Działka numer: 5871

Akacjowa 42, 26-200, Końskie, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-07-12
Cena wywołania: 153 664 zł
Cena oszacowania: 230 495 zł

Grunt w miejscowości Świniary, Świniary (świętokrzyskie). Działka numer: 932

Świniary, 27-670, Świniary, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-05-25
Cena wywołania: 2 850 zł
Cena oszacowania: 3 800 zł

Dom w miejscowości Skalbmierz, 5 Sierpnia (świętokrzyskie). Działka numer: 416

5 Sierpnia, 28-530, Skalbmierz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-14
Cena wywołania: 56 467 zł
Cena oszacowania: 84 701 zł