Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Graniczna, Graniczna (łódzkie). Działka numer: 234/1

Graniczna, 95-054, Graniczna, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura: KM 1778/18 i inne
Cena wywołania: 871 350 zł
Cena oszacowania: 1 161 800 zł
Wadium: 116 180 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Marcin Janiszewski

Kancelaria Komornicza, Zamkowa 19, Pabianice, 95-200 Pabianice/ www.komornikpabianice.com

tel. 42 214 70 04 / fax. 42 214 70 04

Sygnatura: KM 1778/18 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105 /127, 95-200 Pabianice, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy obręb 26 , 95-200 Pabianice , dla której SĄD REJONOWY PABIANICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 1 161 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 871 350,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przy nabyciu na licytacji nieruchomości, która nie jest opodatkowana podatkiem VAT po stronie nabywcy powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno prawnych.

 

Komornik Sądowy

Marcin Janiszewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pludwiny, Pludwiny (łódzkie). Działki numer: 185, 139, 54/1, 210

Pludwiny, 95-011, Pludwiny, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 79 667 zł
Cena oszacowania: 119 500 zł

Dom w miejscowości Walichnowy, Walichnowy (łódzkie). Działki numer: 318/2, 317/4

Walichnowy, 98-420, Walichnowy, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 233 400 zł

Grunt w miejscowości Gajęcice Stare, Gajęcice Nowe, Gajęcice Stare, Gajęcice Nowe (łódzkie). Działki numer: 498, 114, 224, 97, 105, 334, 335

Gajęcice Stare, Gajęcice Nowe, 98-330, Gajęcice Stare, Gajęcice Nowe, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 31 950 zł
Cena oszacowania: 42 600 zł