Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grajwo, ul. Jachtowa (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 283

ul. Jachtowa, 11-500, Grajwo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-01
Sygnatura:  GKm 54/20
Obszar działki: 0,5303 ha
Cena wywołania: 301 140 zł
Cena oszacowania: 493 870 zł
Wadium: 49 387 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2, Giżycko,  11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: GKm 54/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 47100

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Artur Rafał Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-04-2022r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku I Wydział Cywilny 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  dz nr geod 283 o pow. 0,5303ha położona w obrębie Grajwo, gmina Giżycko. Działka narożna u zbiegu ulic: Jachtowej i Masztowej. Teren nieogrodzony, niezagospodarowany i niezabudowany. Działka położona w odległości ok. 630m od jez. Grajewko i ok. 650m od jez. Niegocin. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej.  
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 11-500 Giżycko, Grajwo,
     dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 47100   [NKW: OL1G/xxxxxxxx/7]
Suma oszacowania wynosi 493 869,60zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi   370 402,20zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 387,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:BNP Paribas Bank Polska SA  73 16001462 1889 3759 5000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy

Artur Rodak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Pułkownika Stanisława Dąbka 85/II/10 (warmińsko-mazurskie)

Pułkownika Stanisława Dąbka 85/II/10, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 181 500 zł
Cena oszacowania: 242 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Osieka, Osieka 34 (warmińsko-mazurskie)

Osieka 34, 11-200, Osieka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 829 500 zł
Cena oszacowania: 1 106 000 zł

Grunt w miejscowości Szczurkowo, Szczurkowo (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 119/1, 139/1, 138/1, 154/1

Szczurkowo, 11-210, Szczurkowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 182 250 zł
Cena oszacowania: 243 000 zł