Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grabówka, Wypoczynkowa (podlaskie). Działki numer: 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18, 94/19

ul. Wypoczynkowa, 15-509, Grabówka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Obszar działki: 0,6844 ha
Cena wywołania: 1 180 691 zł
Cena oszacowania: 1 859 734 zł
Wadium: 185 974 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2022 r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza  103 w sali nr XV,  odbędzie się  pierwsza  licytacja nieruchomości  na którą składają się :
- działki o numerach geodezyjnych:  94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18 i 94/19 o łącznym obszarze 0,6844 ha, (zabudowania na działce o nr 94/17 - budynek mieszkalny oraz budynek usługowy w trakcie budowy), położone pod adresem: 16-030 Supraśl, Grabówka (przy ulicy Wypoczynkowej - obręb ewidencyjny nr 3, Grabówka), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW BI1B/xxxxxxxx/5.
  Łączna suma oszacowania nieruchomości wynosi  1 859 733,48  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 394 800,11 zł. Cena zawiera podatek od towarów i usług. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  185 973,35 zł.  Rękojmię należy uiścić na konto  komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku  83 12405211 1111 0000 4922 9219  (wpłacona kwota rękojmi musi  znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 19-05-2022 r.  Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - Czytelnia Sądu Rejonowego w Białymstoku (I piętro) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego - sygn.akt sądowych II Co 179/22
 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%  na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane  podatkiem od towarów i usług. 

                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ewa Dubaniewicz                                                         

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Osiedle 1/1 (podlaskie)

Płociczno-Osiedle 1/1, 16-413, Płociczno-Osiedle, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 74 200 zł
Cena oszacowania: 111 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Alfreda Lityńskiego 9/29 (podlaskie)

Alfreda Lityńskiego 9/29, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 172 650 zł
Cena oszacowania: 230 200 zł

Grunt w miejscowości Stryki, Stryki (podlaskie). Działka numer: 460

Stryki, 17-100, Stryki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 2 918 zł
Cena oszacowania: 3 890 zł