Dodano dnia: 2022-01-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grabowiec, Wojsławska 58A (lubelskie). Działki numer: 1792/2, 1793/2

Wojsławska 58A, 22-425, Grabowiec, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura: GKM 52/20
Obszar działki: 0,7400 ha
Cena wywołania: 511 815 zł
Cena oszacowania: 682 420 zł
Wadium: 68 242 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Beata Kamińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów

tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785

Sygnatura: GKM 52/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy gm. Grabowiec , 22-426 Grabowiec, dla której SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość - o łącznej powierzchni 0,74 ha w skład, której wchodzą dwie działki w tym: działka nr 1792/2 o powierzchni 0,34 ha zabudowana budynkiem produkcyjnym, murowanym parterowym o powierzchni zabudowy 1020m2 wraz z budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni zabudowy 58 m2 oraz działka nr 1793/2 zabudowanej budynkiem produkcyjnym, murowanym jednokondygnacyjnym z częścią mieszkalno-biurową dwukondygnacyjną o łącznej powierzchni zabudowy 1000m2 - położona w miejscowości Grabowiec, gm. Grabowiec i posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW o numerze KW ZA1H/xxxxxxxx/0

Suma oszacowania wynosi 682 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 511 815,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 242,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Rożki-Kolonia, Rożki-Kolonia 3 (lubelskie). Działki numer: 326, 327

Rożki-Kolonia 3, 22-335, Rożki-Kolonia, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 187 125 zł
Cena oszacowania: 682 800 zł

Grunt w miejscowości Łotów, Łotów (lubelskie). Działki numer: 215, 203

Łotów, 22-550, Łotów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 32 667 zł
Cena oszacowania: 54 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Lublin, Zana 62/1 (lubelskie)

Zana 62/1, 20-601, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 443 333 zł
Cena oszacowania: 665 000 zł