Dodano dnia: 2022-01-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Grabowica, Grabowica (świętokrzyskie). Działka numer: 81

Grabowica, 28-133, Grabowica, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-25
Sygnatura:  Km 226/20
Obszar działki: 0,5500 ha
Cena wywołania: 6 687 zł
Cena oszacowania: 10 031 zł
Wadium: 1 004 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

Kancelaria Komornicza, Kosciuszki 60, Busko Zdrój,  28-100 Busko Zdrój

tel. 576572996 / fax. 

Sygnatura: Km 226/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2022 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kosciuszki 5, 28-100 Busko Zdrój,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Grabowica , 28-133 Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju  (adres: ul. Kościuszki 5, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrójprowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
81 o pow. 0,5500ha - działka stanowi grunty orne w klasie IVa, łąki trwałe w klasie V.

Suma oszacowania wynosi 10 031,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 687,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 003,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS W SOLCU ZDROJU 91 8517 0007 0010 0163 7538 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kosciuszki 5, Busko Zdrój, 28-100  Busko Zdrój.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Majcher Zastępca - Kurator Przemysław Rogala

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Nowiny gm. Kluczewsko, Nowiny gm. Kluczewsko (świętokrzyskie). Działki numer: 396, 394, 395/2

Nowiny gm. Kluczewsko, 29-120, Nowiny gm. Kluczewsko, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 131 850 zł
Cena oszacowania: 175 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wełecz, Wełecz (świętokrzyskie)

Wełecz, 28-101, Wełecz, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 878 873 zł
Cena oszacowania: 1 318 310 zł

Grunt w miejscowości Adamów, Górna (świętokrzyskie). Działka numer: 294

Górna, 27-230, Adamów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 7 775 zł
Cena oszacowania: 11 662 zł