Dodano dnia: 2022-02-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gowarzewo, Parkowa 24 (wielkopolskie). Działka numer: 483/20

ul. Parkowa, 63-004, Gowarzewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura: GKm 34/20
Obszar działki: 0,0939 ha
Cena wywołania: 150 960 zł
Cena oszacowania: 201 280 zł
Wadium: 20 128 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Dariusz Karasiński

Kancelaria Komornicza, osiedle Piastowskie 38, Środa Wielkopolska, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

Sygnatura: GKm 34/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 13:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Parkowa , 63-004 Gowarzewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu o nr 483/20 o powierzchni 939m2, zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Gowarzewo przy ul. Parkowej (gmina Kleszczewo). Przedmiotowa nieruchomość charakteryzuje się dobrą lokalizacją – położona przy drodze gruntowej ul. Parkowa z oświetleniem ulicznym, do ulicy Tuleckiej utwardzonej asfaltem około 190m, do władz gminnych w Kleszczewie odległość wynosi około 4km. Podstawowa infrastruktura społeczna typu sklepy, punkty handlowo-usługowe i przystanek autobusowy znajdują się w Gowarzewie a szkoła w miejscowości sąsiedniej Tulce. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz. nr 483/37 – droga gminna). Działka nieogrodzona, uzbrojona w prąd, porośnięta samosiejkami drzew i trawą, działka w kształcie prostokąta. Uzbrojenie techniczne w ulicy Parkowej: prąd, woda, gaz i światłowód. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Kleszczewie nr XXXVII/181/2005 z dnia 30.09.2005 r. (Dz.U.Woj.Wlkp. nr 158 z 18.11.2005r., poz. 4295) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 1MJ.

Suma oszacowania wynosi 201 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 960,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 128,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 34 10901418 0000 0001 3688 4729.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości winna niezwłocznie po ustąpieniu postąpień uiścić 20% ceny nabycia nieruchomości, a pozostałą część należności do godziny 18.00 następnego dnia.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Karasiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kalisz, Serbinowska 12A/43 (wielkopolskie)

Serbinowska 12A/43, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-26
Cena wywołania: 195 000 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł

Dom w miejscowości Chodzież, Górna 6 (wielkopolskie). Działka numer: 2515

Górna 6, 64-800, Chodzież, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 48 362 zł
Cena oszacowania: 64 482 zł

Nieruchomość w miejscowości Kalisz, Złota 42A (wielkopolskie)

Złota 42A, 62-800, Kalisz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-07-25
Cena wywołania: 48 812 zł
Cena oszacowania: 65 083 zł