Dodano dnia: 2022-03-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Goszczyce Poświętne, Goszczyce Poświętne (mazowieckie). Działki numer: 5, 51

Goszczyce Poświętne, 09-105, Goszczyce Poświętne, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-25
Sygnatura:  KM 180/19
Obszar działki: 2,5000 ha
Cena wywołania: 66 675 zł
Cena oszacowania: 88 900 zł
Wadium: 8 890 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płońsku

Piotr Packo

Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 31, Płońsk,  09-100 Płońsk

tel. 236821275 / fax. 236821277

Sygnatura: KM 180/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Piotr Packo na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Henryka Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, pokój sala G,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Goszczyce Poświętne,  09-130 Baboszewo, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sienkiewicza 9a, Płońsk, 09-100 Płońskprowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 88 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 58 1090 1043 0000 0001 3533 5856.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100  Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Packo

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Łazy, Alternatywy (mazowieckie). Działka numer: 46/44

Alternatywy, 05-552, Łazy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-16
Cena wywołania: 2 109 950 zł
Cena oszacowania: 2 813 268 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Józsefa Antalla 4/17 (mazowieckie)

Józsefa Antalla 4/17, 03-126, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 321 000 zł
Cena oszacowania: 428 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Wilgi 5 (mazowieckie). Działka numer: 106/2

Wilgi 5, 04-831, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-21
Cena wywołania: 118 307 zł
Cena oszacowania: 157 743 zł