Dodano dnia: 2023-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gostyniec, Gostyniec (zachodniopomorskie). Działka numer: 392/31

Gostyniec, 72-343, Gostyniec, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-07-05
Sygnatura: Km 902/22
Cena wywołania: 63 180 zł
Cena oszacowania: 84 240 zł
Wadium: 8 424 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Dawid Opas

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1,  Kamień Pomorski,   72-400 Kamień Pomorski

tel. 913823444 / fax. 913823444

Sygnatura: Km 902/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-07-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 104,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  ,Gostyniec,  72-405 Świerzno , dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim  (adres: ul. Pl. Wolności 1C, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 84 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 180,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 424,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS SA I O/Kamień Pomorski 76 1600 1462 1873 0524 0000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400  Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dawid Opas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Redlino, Redlino (zachodniopomorskie). Działki numer: 62/1, 92/1

Redlino, 78-200, Redlino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-11
Cena wywołania: 88 575 zł
Cena oszacowania: 118 100 zł

Dom w miejscowości Połczyn-Zdrój, Powstańców Warszawskich 11 (zachodniopomorskie). Działki numer: 4/5, 4/22

Powstańców Warszawskich 11, 78-320, Połczyn-Zdrój, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-11
Cena wywołania: 574 500 zł
Cena oszacowania: 766 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Duńska 94/14 (zachodniopomorskie)

Duńska 94/14, 71-768, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 337 500 zł
Cena oszacowania: 450 000 zł