Dodano dnia: 2022-02-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Górka Klonowska, Górka Klonowska 19 (łódzkie). Działka numer: 14

Górka Klonowska, 98-273, Górka Klonowska, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-28
Sygnatura:  Km 1401/18
Obszar działki: 2,8300 ha
Cena wywołania: 90 000 zł
Cena oszacowania: 120 000 zł
Wadium: 12 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 043 843 36 35 / fax. 043 843 36 35

Sygnatura: Km 1401/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagielloński 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  - działki nr 14 o pow. 2,8300 ha ( użytki leśne ) położonej  obręb 26 Popielina, gm. Lututów, powiat wieruszowski, woj. łódzkie,  dla której  Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SR1W/xxxxxxxx/9, należącej do dłużnika *********** ***********
Suma oszacowania wynosi 120.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   90.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12.000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 

Komornik Sądowy

Hanna Pagacz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Krzywiec, Jasna 3 (łódzkie). Działka numer: 64/2

Jasna 3, 95-070, Krzywiec, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 424 725 zł
Cena oszacowania: 566 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Kutno, Generała Władysława Sikorskiego 8/28 (łódzkie)

Generała Władysława Sikorskiego 8/28, 99-302, Kutno, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 99 100 zł
Cena oszacowania: 148 650 zł

Grunt w miejscowości Łódź, Dworcowa 32F (łódzkie). Działka numer: 27/10

Dworcowa 32F, 92-636, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 171 750 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł