Dodano dnia: 2022-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Golędzinów, ul. Karola Szymanowskiego (dolnośląskie). Działka numer: 152/17

ul. Karola Szymanowskiego, 55-120, Golędzinów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Sygnatura:  Km 1136/19
Obszar działki: 0,1164 ha
Cena wywołania: 28 250 zł
Cena oszacowania: 37 667 zł
Wadium: 3 768 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Norwida 1, Trzebnica,  55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68, kom. 793 282 174 / fax. 71 312 03 68

Sygnatura: Km 1136/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 ,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ********** położonej przy  ,Golędzinów,  55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 152/17 o powierzchni 0,1164HA położona w miejscowości Golędzinów, która jest miejscowością rolniczą. Miejscowość Golędzinów znajduje się na południe od Obornik Śląskich i na północ od Wrocławia. Działka nr 152/17 foremna, płaska, porośnięta trawą. Działka w kształcie prostokąta. Działka niezabudowana. Działka o powierzchni 1164 m2. Rodzaj użytku – RVI : grunty orne. Działka położona na obrzeżach miejscowości. Dojazd do działki drogą gruntową, utwardzoną kruszywem. Działki sąsiednie zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w budowie. W pobliżu znajdują się pola rolne, lasy. Działka 152/17 posiada przyłącz energetyczny. Działka niewydzielona w terenie, brak słupków granicznych. Działka płaska. Działka zarośnięta trawą, krzewami, drzewkami samosiejkami. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka nr 152/17 od strony południowej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. Działka wydzielona geodezyjnie, wzdłuż ogrodzenia posadowione są słupy stalowe, brak wypełnienia. Działka w kształcie prostokąta. Działka nr 152/17 od strony zachodniej graniczy z drogą dojazdową nr 152/14. Za drogą znajdują się działki niezabudowane oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, wolnostojącymi, w budowie. Działka nr 152/17 od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. Działka ogrodzona. Pomiędzy działką nr 152/17 a działką sąsiednią ogrodzenie stanowi słupy drewniane z siatką. Działka nr 152/17 od strony wschodniej sąsiaduje z działką niezabudowaną, na której planowane jest budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Pomiędzy działkami nie ma ogrodzenia. Działka nr 152/17 położona jest w terenie nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnego. W pobliżu znajduje się las, jeziora, pola rolne. Dojazd do działki drogą wewnętrzną z drogi przelotowej przez Golędzinów, która prowadzi do miejscowości Wilczyn. Po drugiej stronie miejscowości znajdują się czynne tory kolejowe, relacji Wrocław – Oborniki Śląskie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 152/17 oznaczona jest symbolem : MN/2(16) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 37 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 250,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 766,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Garczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lubin, Jastrzębia 35/45 (dolnośląskie)

Jastrzębia 35/45, 59-337, Lubin, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 165 825 zł
Cena oszacowania: 221 100 zł

Grunt w miejscowości Ziębice, Wąska 6 (dolnośląskie). Działka numer: 700/4

Wąska 6, 57-220, Ziębice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 29 046 zł
Cena oszacowania: 43 569 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bardo, Fabryczna 17 (dolnośląskie)

Fabryczna 17, 57-256, Bardo, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-27
e-licytacja
Cena wywołania: 398 333 zł
Cena oszacowania: 597 500 zł