Dodano dnia: 2022-01-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Golęczewo, Dworcowa 56 (wielkopolskie). Działka numer: 90/1

Dworcowa 56, 62-001, Golęczewo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura:  KM 380/20
Obszar działki: 0,1800 ha
Cena wywołania: 117 150 zł
Cena oszacowania: 234 300 zł
Wadium: 23 430 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Kancelaria Komornicza, ul. Garbary 95B, Poznań,  61-757 Poznań

tel. 690-244-441 / fax. 

Sygnatura: KM 380/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Dominik Piaskowski na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy ark. mapy 1, działka nr 90/1 , 62-001 Golęczewo, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/5.

 

Suma oszacowania wynosi 234 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 117 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 430,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 79 1020 4027 0000 1302 1216 1594 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dominik Piaskowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Radolin, Radolin 56 (wielkopolskie)

Radolin, 64-904, Radolin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 214 875 zł
Cena oszacowania: 286 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Bródki, Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3 (wielkopolskie)

Bródki 39/ lokal mieszkalny nr 2/3, 64-310, Bródki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 139 305 zł
Cena oszacowania: 185 740 zł

Nieruchomość w miejscowości Sulęcinek, Szkolna (wielkopolskie)

Szkolna, 62-023, Sulęcinek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł