Dodano dnia: 2021-12-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gocław, Gocław 1a (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 50/2

Gocław 1a, 87-840, Gocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura: Km 2073/11
Obszar działki: 2,9800 ha
Cena wywołania: 582 825 zł
Cena oszacowania: 777 100 zł
Wadium: 77 710 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Grzegorz Perczyński

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. 542320332

Sygnatura: Km 2073/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Golska Huta, 87-840 Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 50/2 o pow. 2,98 ha. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy oraz budynek gospodarczo-składowy. W dziale III Kw ujawniona umowa dzierżawy z dnia 16-05-2007 r. na okres 15 lat. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. według kartoteki budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku wynika, że działka nr 50/2 jest niezabudowana.

Suma oszacowania wynosi 777 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 582 825,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Perczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gościeradz, Gościeradz (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 273/5, 273/2, 273/4, 273/6, 241, 273/1

Gościeradz, 86-010, Gościeradz gmina Koronowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 495 819 zł
Cena oszacowania: 991 639 zł

Mieszkanie w miejscowości Markowice, Markowice 43B/11 (kujawsko-pomorskie)

Markowice 43B/11, 88-320, Markowice, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 62 667 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Grunt w miejscowości Bydgoszcz, Józefa Twardzickiego (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 28/3, 28/10

Józefa Twardzickiego, 85-796, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 12 750 zł
Cena oszacowania: 17 000 zł