Dodano dnia: 2022-02-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Głuchołazy, Parkowa (opolskie). Działki numer: 1477/3, 1477/4

Parkowa, 48-340, Głuchołazy, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Sygnatura: Km 665/18
Obszar działki: 1,5154 ha
Cena wywołania: 567 791 zł
Cena oszacowania: 757 055 zł
Wadium: 75 706 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Prudniku

Piotr Pełka

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 12, Prudnik, 48-200 Prudnik

tel. 77 4365655 / fax.

Sygnatura: Km 665/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Piotr Pełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 81, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Parkowa , 48-340 Głuchołazy, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1P/xxxxxxxx/2.

Do kwoty oszacowania, rękojmi jak i kwoty wylicytowanej należy doliczyć w/g  obowiązującej stawki podatek VAT.

Suma oszacowania wynosi 757 055,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 567 791,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 117,76 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić na konto komornika mieszczące się w: BS w Prudniku Nr.26 8905 0000 2000 0000 5047 0001 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS W PRUDNIKU 26 8905 0000 2000 0000 5047 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Piotr Pełka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Damrota 16/5 (opolskie)

Damrota 16/5, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 80 667 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł

Dom w miejscowości Masów, Opolska 77 (opolskie). Działki numer: 65, 440/64, 442/63

Opolska 77, 46-024, Masów, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 470 700 zł
Cena oszacowania: 627 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Strzelce Opolskie, Osiedle Piastów Śląskich 4/15 (opolskie)

Osiedle Piastów Śląskich 4/15, 47-100, Strzelce Opolskie, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 120 000 zł
Cena oszacowania: 160 000 zł