Dodano dnia: 2022-03-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Głogowo, Jałowcowa 20 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 204/2, 201/2

Jałowcowa 20, 87-123, Głogowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-25
Obszar działki: 0,1293 ha
Cena wywołania: 210 667 zł
Cena oszacowania: 316 000 zł
Wadium: 31 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Jarosław Grajkowski

Kancelaria Komornicza, Gałczyńskiego 42, Toruń, 87-100 Toruń

tel. 56 622 45 10 / fax. 56 622 28 31

Sygnatura_SYG:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 262, odbędzie się druga licytacja nieruchomości , położonej przy Jałowcowa 22, 87-123 Głogowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 201/2 oraz 204/2 o łącznej powierzchni 1293 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 105,9 m2. Nieruchomość stanowią dwie geodezyjnie wydzielone działki, które poprzez sposób zabudowy stanowią zintegrowaną całość. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Przyłącze gazowe dostępne będzie z drogi dojazdowej.

Suma oszacowania wynosi 316 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 600,00 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona nakonto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Grajkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Włocławek, Skrajna 26 (kujawsko-pomorskie)

Skrajna 26, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 52 450 zł
Cena oszacowania: 78 675 zł

Grunt w miejscowości Dzikowo, Dzikowo (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 54/31

Dzikowo, 87-125, Dzikowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 80 250 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł

Grunt w miejscowości Gliszcz, Gliszcz (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 26/3

Gliszcz, 86-014, Gliszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 190 382 zł
Cena oszacowania: 253 842 zł