Dodano dnia: 2021-12-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Głogówko, Głogówko (dolnośląskie). Działki numer: 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/11, 17/12, 17/13

Głogówko, 67-240, Głogówko, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2021-12-22
Sygnatura:  GKM 3/19
Obszar działki: 0,8347 ha
Cena wywołania: 113 505 zł
Cena oszacowania: 151 341 zł
Wadium: 15 135 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Radosław Kowalczewski

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 57/1, Głogów,  67-200 Głogów

tel. 76 853 28 04, 76 766 53 73 / fax. 76 853 28 04

Sygnatura: GKM 3/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-12-2021 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy Głogówko ,Głogówko,  67-240 Kotla, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/xxxxxxxx/2.

 

Suma oszacowania wynosi 151 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 505,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 134,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas BP SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Radosław Kowalczewski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Mniszków, Mniszków (dolnośląskie). Działka numer: 148/3

Mniszków, 58-520, Mniszków, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 370 000 zł
Cena oszacowania: 555 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kąty Wrocławskie, Rynek 3 (dolnośląskie)

Rynek 3, 55-080, Kąty Wrocławskie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 157 050 zł
Cena oszacowania: 209 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wolności 17A/5 (dolnośląskie)

Wolności 17A/5, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 103 294 zł
Cena oszacowania: 137 725 zł