Dodano dnia: 2022-01-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Gliwice, ul. Sopocka 8 (śląskie). Działka numer: 355

ul. Sopocka 8, 44-164, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-14
Sygnatura: KM 1539/10
Obszar działki: 0,1719 ha
Cena wywołania: 412 000 zł
Cena oszacowania: 618 000 zł
Wadium: 61 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Grzegorz Zachmost

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30/2, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 60 08 / fax. 32 231 60 08

Sygnatura: KM 1539/10

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:  **** ******** położonej przy Sopocka ,Gliwicach, 44-164 M. Gliwice, dla której SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 355, o pow. 1719m2 położonej w miejscowości Gliwice, obręb Brzezinka, przy ul.Sopockiej, będącej współwłasnością dłużników: Szyrocka Maria - udział 2/4, Szyrocki Tomasz - udział1/4, Szyrocka Maja - udział 1/4.

Suma oszacowania wynosi 618 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 412 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gliwicach : 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Zachmost

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gliwice, Ignacego Domeyki (śląskie). Działka numer: 15/1

Ignacego Domeyki, 44-105, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 47 250 zł
Cena oszacowania: 63 000 zł

Dom w miejscowości Gliwice, Długa 42 (śląskie). Działki numer: 903, 1892

Długa 42, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-03-14
Cena wywołania: 303 000 zł
Cena oszacowania: 404 000 zł