Dodano dnia: 2022-01-18
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Grunt w miejscowości Glinno Wielkie, Glinno Wielkie 28 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 52/4

Glinno Wielkie 28, 88-111, Glinno Wielkie, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Działki i grunty
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-18
Sygnatura:  Km 354/19
Obszar działki: 0,9050 ha
Cena wywołania: 50 062 zł
Cena oszacowania: 66 750 zł
Wadium: 6 675 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20, Inowrocław,  88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax. 

Sygnatura: Km 354/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy  ,Glinno Wielkie,  88-111 Rojewo, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Zlokalizowana we wsi Glinno Wielkie 28, gm. Rojewo, w skład której wchodzi działka nr 52/4 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne RVI o pow. 0,6250 ha, pastwiska trwałe PsV o pow. 0,12 ha oraz grunty rolne zabudowane Br-RVI o pow. 0,16 ha. Działka o kształcie nieregularnym, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym i drewnianym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Teren porośnięty trawą i drzewami, głównie samosiejkami, niezagospodarowany i zaniedbany, częściowo ogrodzony. Na działce usytuowana jest nieużytkowana studnia.

Suma oszacowania wynosi 66 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 062,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 675,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Samuel

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rypin, Nowe Osiedle 24/15 (kujawsko-pomorskie)

Nowe Osiedle 24/15, 87-500, Rypin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 64 500 zł
Cena oszacowania: 86 000 zł

Grunt w miejscowości Milewko, Milewko (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 24/5, 21/2, 20/2

Milewko, 83-135, Milewko, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 368 100 zł
Cena oszacowania: 490 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Osiek, Osiek 83/1 (kujawsko-pomorskie)

Osiek 83/1, 87-340, Osiek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 10 000 zł
Cena oszacowania: 15 000 zł